İnovatif

İnovatif Düşünce Nedir?

İnovatif düşünce, bilineni değiştiren veya meydan okuyan sonuçlar üretir. İnovatif düşünce aynı zamanda çalıştığınız kurumlarda, hem çalışanlar hem de müşteriler için daha iyi iş uygulamaları üretmek amacıyla farklı düşünmenin yollarını aramaktır.

inovasyon

İnovatif Düşüncenin Süreçleri

Problemi Tespit Etme Süreci 

İnovatif düşüncenin ilk aşaması problemin doğru tespitidir. Problemi doğru bir şekilde tespit etmek ve ilişkilendirmek için kullanılabilecek bazı yöntemler; gözlem, yol haritası çıkarma, tartışma, anket ve mülakat yöntemleridir.

Çözüm Üretme Süreci

İnsanın doğasında var olan ve otomatik olarak eyleme geçen mekanizmadır. Çözüm Üretme Süreci; düşünce, bilgi ve birikim harmanlanması ile yeni bir tasarımın meydana gelmesinde rol oynar.

Deneyimleme Süreci

Ortaya çıkan yeni fikrin deneyimlenmesi, bir sonraki aşamada ihtiyaç duyulan verileri elde etmemizi sağlar. Bu süreç olumlu ve olumsuz yanları ortaya koymak için önemlidir.

Ölçme ve Değerleme Süreci

Deneyimleyerek elde ettiğimiz sonuçların birbirinden bağımsız bir şekilde sağladığı faydaların ve ihtiyaçların değerlendirilmesidir.

Sonlandırma Süreci

Ölçme ve değerleme sonucunda kişilere veya kurumlara hizmet etmeyen buluş ve hizmetlerin tespit edilerek varlığına son verilmesidir.

İnovatif Düşüncenin Temel Özellikleri

Yaratıcılık ve Yenilikçilik

İş ve günlük hayatınızda yaratıcı olmak için neler yapmanız gerektiğini araştırın. Bir zorlukla karşılaştığınızda alternatif çözümlerin bulunduğu bir liste oluşturun.

Yenilikçi ve farklı gelen fikirler için beyin fırtınası yapın ve hayal gücünüzü kullanın. Sektörünüz ya da ilginizi çeken diğer disiplinlerdeki diğer yaratıcı düşünürlerin tavsiyelerini okuyun.

Yaratıcılık, yenilikçi düşüncenin temel yapı taşıdır. İnovatif düşünce sisteminde başarılı olmak için yaratıcı yönünüzü beslemelisiniz.

Orijinal Fikirler

İnovatif düşünen kişiler, fikirlerini ifade etmenin farklı ve yeni yollarını bulurlar. Yaratıcılıkları ile bilineni değiştirir, başkaları ile paylaşmak için benzersiz fikirler geliştirirler.

İnovatif (Yenilikçi) düşünen kişiler genellikle farklı bir fikir bulmanın yollarını aradıkları için yeni bir yaklaşımı da bulan ilk kişilerdir.

Özgün fikirler oluşturmak için çeşitli alternatiflere başvuran inovatif düşünce yapısına sahip kişiler, yaratıcı fikirler ile topluma hatta dünyaya öncülük edebilirler.

Çözüm Odaklı Yaklaşım

Yenilikçi düşünce yapısına sahip olan kişiler, doğal olarak sorunları çözmenin yollarını ara ve bulurlar. Bir fikrin işe yaraması için alternatif yollar arar ve genellikle başarısızlıktan ders alırlar.

İnovatif düşünürler risk almaktan korkmazlar. Gerçekleşmesi zor bir görevi yerine getirmek için zorlukları motivasyon kaynağı olarak tanımlarlar. Yenilikçiler, vazgeçmeyi reddettikleri için bir projenin yarısında bir süreci değiştirebilir veya başka bir çözüm bulabilirler.

Meraklı yenilikçiler yaşadıkları çevre ve dünya hakkında birçok soru sorarlar. “Neden?” diye sorarak bu nedenlerin cevaplarını ararlar. Bunun sebebi ise fikirlerinin sonucunu bilmek istemeleridir. Ayrıca, sürecin iyileştirilebileceğini düşündükleri için, geleneksel yöntemler ile aynı çözümlere odaklanmanın yollarını da sorgularlar.

Ortak Akıl ve İşbirliği

İnovatif düşünce yapısına sahip olan kişiler, başkalarını planlarına dahil ederler. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için taviz vermeye hazırdırlar. Başarı ve başarısızlığın sorumluluğunu da paylaşırlar.

İnovatif düşünce yapısına sahip olan kişiler, başkalarındaki potansiyeli görür ve bir fikri gerçeğe dönüştürmek için meslektaşlarının becerilerini kullanırlar.

Yüksek İletişim Gücü

İnovatif düşünce yapısına sahip kişiler, açık iletişim kurarak fikirlerini etkili bir şekilde paylaşırlar. Yenilikçi düşünce yapısına sahip kişiler, ayrıca başkalarını motive ederek ve yeniliği teşvik edebilirler.

İletişim gücü sayesinde çeşitli projelere öncülük eder, doğru ve sağlıklı bir iletişimin nasıl olması gerektiğini de iyi bilirler.