Kurumsal kimlik, işletmenin sahip olduğu değerleri,ticari hedeflerini, duruşunu ve vizyonunu firma içine veya firma dışına yansıttığı işaretler bütünüdür. Başka bir deyişle işletmenin görünen yüzüdür.

Kurumsal kimlik ile, işletme çalışanlarına ve müşterilerine karşı oluşabilecek kimlik karmaşasının önüne geçer. İyi kurgulanmış bir kurumsal kimlik şirket çalışanın firmayı benimsemesini, müşteriler nezdinde, hitap edilen hedef kitle ve sektörde saygınlık kazanmasını sağlar.

TEKLİF FORMU