Sağlık Turizmi

Sağlık Turizminde Dijital Pazarlama

Kurum ve işletmelerin ürettiği mal ve sunduğu hizmetleri müşterilerine ulaştırması ticaretin temel kuralıdır. Mal veya hizmetin müşteriye ulaştırılması sürecinde en önemli hususlardan birisi de pazarlamadır.

Geleneksel anlamda pazarlamanın tanımı değişti ve değişmeye devam ediyor. Geleneksel anlamda pazarlama herhangi bir ürünün fiyatlandırılması, tanıtılması ve dağıtılması süreçlerini kapsar. Günümüzde artık geleneksel pazarlamanın yanında dijital pazarlama da önemli bir rol oynamaktadır.

Sağlık ve Dijital Pazarlama

Sağlık sektöründe ise son yıllarda, koruyucu sağlık hizmetlerine ilginin artması, hastaların taleplerinin artması, hastaların sağlık kuruluşlarına daha az güvenmesi ve hasta-doktor ilişkilerindeki değişimler pazarlamanın önemini artırdı.

Hastaya güven veren, doğru bilgi sunan, hastanın ihtiyaçlarını karşılayabilen sağlık kuruluşları önemli avantaj elde etmektedir. Özellikle dijitalleşmenin artması ile birlikte söz konusu hususların sağlanması için sağlık kuruluşları dijital pazarlamaya yönelmektedir.

Özellikle sağlık turizminin de gelişmesiyle birlikte sağlık kuruluşları, yurt dışındaki hastalara ulaşmak için dijital pazarlama tekniklerini kullanmak zorunda.

İyi Bir Dijital Pazarlama Nasıl Kurgulanmalı?

İyi bir dijital pazarlama için sağlık kuruluşunun iyi kurgulanmış bir dijital kimliğe ihtiyacı vardır. İyi bir dijital kimlik firmanın müşteri nezdinde saygınlık ve güvenilirlik kazanmasına yol açar.

Dijital kimlik oluşturmak için bir markanın;

  • Marka Konumlandırması ve Kurumsal Kimliğe,
  • Modern Arayüze Sahip ve Responsive Bir Web Sitesine,
  • Firmanın Kendini İfade Edebildiği Sosyal Medya Hesaplarına, ihtiyaç vardır.

Dijital Hastalara Nasıl Ulaşılır?

İnsanlar günün önemli bir kısmını internette geçirdiği için, hizmetlerini sunmak ve pazarlamak isteyen bir sağlık kuruluşu için de dijital kimlik ciddi önem taşımakta.

Dolayısıyla insanlar herhangi bir sağlık hizmeti almak istedikleri zaman da arama motorları veya sosyal medya hesaplarını kullanmaktadırlar. Durum böyle olunca sağlık kuruluşlarının da dijital olarak var olmaları hastalara uluşmasını kolaylaştıracaktır.

Dijital olarak var olan bir sağlık kuruluşunun, daha fazla hasta ile temas kurabilmesi için dijital pazarlamayı kullanması gerekecektir. Özellikle Google Ads ve Instgaram/Facebook reklamları bu amaç için en önemli araçlardır.